Tony Robbins - In 10 minuten succes

Een doel waar de meeste mensen naar streven, is succesvol worden in hun vak en op persoonlijk gebied. Om dit te kunnen bereiken moeten ze vaak henzelf of de situatie veranderen, wat veel tijd en moeite kost. Er zijn echter ook technieken in de persoonlijke ontwikkeling, die weinig tijd en moeite kosten, maar een groots resultaat opleveren.

Omdat we op woensdagavond 13 september een webinar over Tony Robbins’ Unleash The Power Within organiseren, delen we vandaag een video met je die als voorbereiding kan dienen voor het webinar. De techniek in deze video kun je dagelijks gebruiken en is een van de onderwerpen waar wij tijdens het webinar dieper op ingaan.

De gewoonte die je jezelf kunt aanleren en die weinig tijd kost, is priming. Door dit ritueel ‘s ochtends uit te voeren, begin je met een gemotiveerde mindset aan de dag en zul je meer bereiken en je doelen sneller behalen.

In onderstaande video legt Tony Robbins je kort uit hoe priming werkt.

Hoe werkt priming?
Priming is een uitgebreid proces, waar Tony Robbins uitgebreid op ingaat tijdens zijn seminars. Priming doe je in de ochtend en kost gemiddeld 10 minuten. Een aantal belangrijke onderdelen van priming is:

  • Dankbaarheid. Besteed een aantal minuten aan dankbaarheid. Schrijf drie punten op waar je dankbaar voor bent en zorg er altijd voor dat er één alledaags is.
  • De focus op middellange en langetermijndoelen. Kies er drie en visualiseer hoe je ze behaalt.
  • Liefde. Naast een gevoel is liefde ook iets om actief mee bezig te zijn. Hoe kun je meer liefde tonen?