Op de tickets voor seminars, workshops enz. die in Engeland plaatsvinden wordt Engelse VAT in rekening gebracht. Deze VAT bedraagt momenteel 20%.

Voor internationale seminars binnen de Europese gemeenschap geldt dat er BTW dient te worden geheven (en afgedragen) in het land waar het betreffende seminar plaats vindt. In dit geval dus Engeland.
Verleggen is niet toegestaan

Succesgids heeft ten behoeve van de seminars in Engeland een eigen Engels VAT nummer.

Dit is: GB 117285809

Indien je als ondernemer in Nederland de BTW terug kan vorderen, is het in principe ook mogelijk de Engelse VAT terug te vorderen.

Dit kan via de Nederlandse belastingdienst.

Een uitgebreide toelichting hebben wij bijgevoegd.

Klik hier voor de uitgebreide toelichting